Agenda:

1. Åpning av møte og valg av møteleder

2. Godkjenning av Innkalling og agenda

3. Fastsettelse av årsregnskap

4. Valg av nytt styre

5. Valg av komite

Vell møtt!